Za uslove objavljivanja, molimo kontaktirajte: SVETA GORA, Čikagо • Тel: 773-588-2200 Faks: 773-588-5300

Pretraga pomena

  

Zašto se molimo za mrtve

Pravoslavno hrišćansko učenje o molitvama za umrle zasniva se na veri u besmrtnost duše i u vaskrs tela. Pošto se ljubav među hrišćanima ne prekida ni posle smrti, naša Crkva nastavlja i dalje da se moli za svoje članove, bez obzira bili oni ovde na zemlji ili se već preselili u večnost. Naša Crkva je posvetila jedan dan u nedelji, svaku subotu, kao dan za molitve za umrle.

Pomeni (Parastosi)

Pojedinačni pomeni mrtvih, ili parastosi, su pomeni koji se vrše posle smrti: u treći; osmi; četrdeseti dan i posle pola godine i godinu dana.
Treći dan posle smrti:
Duša prisupa teškom duhovnom ispitu.

Osmi dan posle smrti:
Duša odlazi u nebo da se pokloni Svevišnjem
Četrdeseti dan posle smrti:
U četrdeseti dan po razrešenju duše od tela završava se hodanje duše po mitarstvima.
Polugodišnji parastos:
Parastos se vrši da bi kroz naše molitve umilostivili Boga, da bi pokojniku olakšao muke ili uvećao blaženstvo.
Godišnji parastos:
Kao što se svake godine sećamo dana kada smo fizički rođeni, tako isto treba da se sećamo dana smrti naših najmilijih. To je dan njihovog duhovnog rođenja u novi- duhovni život. Obično se na dan godišnjice od smrti pokojniku podiže i osvećuje nadgrobni spomenik. Čin osvećenja spomenika u trebniku se zove "Osvećenje nadgrobnog krsta", što znači da bi spomenik mogao biti osvećen, mora na sebi da ima urezan znak Krsta Gospodnjeg.

Opšti parastosi i zadušnice

Crkva je odredila nekoliko dana u godini kada se vrše opšti pomeni za sve umrle. Ti se dani nazivaju zadušnice.
U našoj crkvi postoje sledeće zadušnice:
• Mesopusna subota, pred Uskršnji post
• Uskršnje zadušnice, druga, treća i četvrta subota Uskršnjeg posta
• Pobusani ponedeljak, po mladom Uskrsu
• Duhovske zadušnice, u subotu uoči duhova
• Miholjdanske zadušnice, jesenje, u subotu pred Miholjdan
• Mitrovske zadušnice, u subotu pred Mitrovdan
• Vidovdanske, na Vidovdan, vrši se pomen svim izginulim za Veru i OtadžbinuPretraga čitulja